شرایط پذیرش گارانتی

شرایط پذیرش گارانتی به شرح زیر می باشد :

  • شکستگی و پوسیدگی و قطعات  فلزی / به مدت یکسال
  • پاس نشدن تست آلایندگی معاینه فنی / به مدت 6 ماه
  • خرد شدن و رها شدن مونولیت (در صورت تایید صحت عملکرد مناسب موتور خودرو به تشخیص کارشناس فنی خدمات پس از فروش شرکت اگزوز خودرو مشهد) / به مدت 6 ماه
  • تکمیل کلیه اطلاعات درج شده در کارت و فعالسازی گارانتی در زمان خرید

 

موارد عدم پذیرش گارانتی قطعه به شرح زیر می باشد :

  • چنانچه در کاتالیست های منصوبه نسبت به شرایط تهیه شده در کارخانه تغییراتی حاصل شود بنا به تشخیص کارشناس فنی از خدمات پس از فروش خارج می گردد.
  • وجود مشکل در سیستم سوخت رسانی، موتور، سنسور اکسیژن
  • میس فایر و یا تنظیم نبودن برق خودرو که باعث احتراق ناقص سوخت شده و در نتیجه باعث ذب شدن سرامیک کاتالیست می شود.
  • ذوب و یا مشاهده شواهدی از وجود روغن و دوده در دهانه ورودی وخروجی کاتالیست (روغن سوزی خودرو )

 

توجه: ضمانت نامه مشمول خودروهای ایرانی تولید شده قبل از سال 1394 می باشد، که از کمکو کاتالیست ها استفاده نموده اند.

شرایط پذیرش گارانتی به شرح زیر می باشد